Atık Su

Atık Su Nedir?

Günlük ihtiyaç halinde evlerimizde kullandığımız sular veya Endüstriyel anlamda iş yerlerinde kullanılan su kullanıldıktan sonra atık su halini alır çünkü suyla etmiş olduğumuz temas suyun yapısını ve hijyeniközelliklerini değiştirir. Kullanılmayacak hale gelen bu su artık Atık Su adını alır.

 

Atık Su Arıtma Ne Anlama gelir?

Atık sular atık su olmadan önce temiz su yani kullanılabilir suydu. Atık sular tekrar kullanılabilir su olabilmek için bir dizi işlemden geçer ve bu işlemlerin temel ve esas amacı atık suyu ilk hali olan temiz suya dönüştürmektir.Bu işlemler sırasında suyun bir kısmı veya tamamı eski haline dönerse atık su arıtma işlemi gerçekleşmiş olur. 

Atık suların arıtılması, günlük hayatta evsel veya endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan içilebilir suların belirli teknik aşamalardan geçirilerek tekrar kullanımını sağlama sürecine verilen addır. Atık suları arıtmak için kullanılan yöntemler genellikle üç ana başlık altında toplanabilir :

  • Fiziksel arıtım
  • Kimyasal arıtım
  • Biyolojik arıtım
Bu üç ana başlık haricinde ileri arıtma metotları adı altında toplanan daha karmaşık işlemler de kullanılmaktadır. 
Atık suların arıtılması için kurulacak tesisler ve arıtma yöntemleri tamamen bölgeseldir. Tesis kurulumu için tüm maliyetler ve elde edilecek su miktarı hesaplandıktan sonra optimum çözüm yöntemi uygulamaya konur. 
 

(Kahramanmaraş Atıksu Arıtma Tesisi)
 
 
  • Kimyasal arıtım, atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

  • Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atık suların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.
  • Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.
 

     

(Kahramanmaraş Atıksu Arıtma Tesisi)

Kategori: Kaski Çocuk