Damlacık ve Senem

Senem kardeşi Ayşe ile Kurtuluş kutlamalarına giderken susar ve çeşmeden bir avuç su içerek döner. Bu arada sevimli bir ses duyar.

Kategori: Kaski Çocuk