Su Kirliliği

Su Kirliliği nedir?

Yaşam kaynağımız sudur… Peki, sularımız kirlenirse ne olur? Su kirliliği nedir? Su kirliliğinin nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Su, dünya üzerindeki tüm canlıların temel ihtiyaçlarından birisidir. Su olmadan yaşam olmaz. Bu nedenle su kirliliği ciddi ve önemli bir sorundur. Çevremizi ve özellikle sularımızı temiz tutmalıyız. Su kaynakları korunmazsa hastalıklar salgın halinde yayılır. Akarsu kaynakları ve baraj gibi su kaynaklarının korunması gerekmektedir.

Su kirliliğinin nedenleri

* Hayvansal atıklar
* Toprak erozyonu
* Kimyasal kirlilikler
* Biyolojik kirlilikler
* Fizyolojik kirlilikler
* Atmosferde oluşan kirlilikler
* Yerleşim alanlarındaki kirlilikler
* Çevre kirliliği
* Akarsuların kirletilmesi
* Ulaşım araçlarının neden olduğu kirlilikler
* Sanayinin gelişimi ile atıkların derelere bırakılmaya başlanması

 

Su kirliliğinin sonuçları

* Salgın hastalıklar,
* Ormanların büyümesini ve gelişmesini engeller.
* Hayvanların gelişimine zarar verir.
* Şehirler sağlıksız yaşam noktaları olur.
* Meyve ve sebzelerin yetişmesini etkileyerek tarımsal faaliyetleri sekteye uğratır.  
* Bütün bu sonuçlar insan ölümlerine de neden olabilir.

 

Kategori: Kaski Çocuk