Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

1941 yılında Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresi, uzun süren çalışmaları sonunda Türkiye’yi yedi coğrafi bölgeye ayırmıştır. Bunlar :

  • KARADENİZ BÖLGESİ
  • MARMARA BÖLGESİ
  • EGE BÖLGESİ
  • AKDENİZ BÖLGESİ
  • İÇ ANADOLU BÖLGESİ
  • DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
  • GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  

 

Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin karakteristik özelliklerinden bazıları şöyle sıralanabilir:
* Alanı en büyük bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
* Alanı en küçük bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
* En yüksek bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
* En alçak bölge: Marmara Bölgesi
* En uzun kıyılara sahip bölge: Ege Bölgesi
* En fazla yağış alan bölge: Karadeniz Bölgesi
* Yazın en sıcak bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
* Kışın en ılık bölge: Akdeniz Bölgesi
* En soğuk bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
* Orman varlığı en zengin bölge: Karadeniz Bölgesi
* Orman varlığı en fakir bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
* Güneşlenme süresi en kısa bölge: Karadeniz Bölgesi
* Güneşlenme süresi en uzun bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
* Heyelanın en çok görüldüğü bölge: Karadeniz Bölgesi
* Volkanizmanın en etkin olduğu bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
* Seracılığın en fazla geliştiği bölge: Akdeniz Bölgesi
* Nüfusu en kalabalık bölge: Marmara Bölgesi
* Nüfusu en az olan bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
* İklim çeşitliliği en fazla olan bölge: Marmara Bölgesi
* Enerji tüketimi en fazla olan bölge: marmara bölgesi
* Maden zenginlikleri en fazla olan bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

Yedi Bölge Şarkısı


 

Kategori: Kaski Çocuk